tüm

tüket|mek

<< ETü tüket- tamamlamak, bitirmek ETü tüke- bitmek +It-

tükür|mek

<< OTü tüpkür-/tüfkür- onom tü/tüf/tüp tükürme sesi +kIr-

tül

Fr tulle bir tür dantel, çok seyrek dokunmuş bez öz Tulle Güney Fransa'da dantel işçiliğiyle ünlü kasaba

tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı

tülü

TTü tüy +lI(g)

tüm

ETü: [KB 1069]
üküş er kereksiz, ed üdrüm kerek / er üdrüm bolunsa, tulum tüm kerek [çok asker değil sağlam asker gerek, asker sağlam ise donanımı tam gerek] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tüm: Yumru top şey, tomalak. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
tüm = 1. Tamam; 2. Kül = Le tout

<< ETü tüm tam, bütün

Not: Karş. Moğ tügemel "tüm, tam, tamam" < tüge- "artmak, çoğalmak, yayılmak". • Dil Devrimi döneminde anlam genişlemesiyle yazı diline ithal edildi.• O. F. Sertkaya Türk Dili 2015 makalesinde sözcüğü ETü tüke- fiilinin de kökü olduğu varsayılan *tü- ("bütünlemek, bitirmek"?) köküne bağlar.

Benzer sözcükler: tümden, tümden gelim, tüme varım, tümlemek, tümleşik

Bu maddeye gönderenler: tümce, tümel, tümleç, tümsek


07.10.2021
tümce

TTü tüm +çA

tümel

TTü tüm +Al

tümen

<< ETü tümen on bin ≈ Moğ tümen a.a. ≈ Toh tmāne/tumane a.a.

tümgeneral

§ TTü tümen TTü general

tümleç

YTü tümle- +(g)Aç