tümen

tülbent

Fa dūlband دول بند zkavuk üstüne sarılan sarık, dolak § Fa dūl/dol دول zkova Fa band بند zbağ, sargı

tülü

TTü tüy +lI(g)

tüm

<< TTü tüm/tum top, küme

tümce

TTü tüm +çA

tümel

TTü tüm +Al

tümen

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
tabgaç Oŋ tutuk biş tümen sü keldi [elli bin asker geldi] TTü: "... İran'da bir para birimi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tūmān (ar. p[ers].): On bin ˁaded (...) & summa pecuniae 15 1/3 thalerorum. TTü: [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
tümen tümen: Çok, kesîr. YTü: "orduda bir birlik, fırka" [ Resmi Gazete, 1935]
Garnizon komutanları (...) mıntakalarında bulundukları tümen, kolordu, ordu komutanlıklarına veya ordu müfettişliklerine bağlıdırlar.

<< ETü tümen on bin ≈ Moğ tümen a.a. ≈ Toh tmāne/tumane a.a.

Not: Doerfer sf. 2:632-642, 11. yy'a dek Doğu Türkistan'da konuşulan bir HAvr dili olan Toharca üzerinde durur. BaileyH sf. 120 Toharca sözcüğün İrani bir dilden alıntı olduğunu savunur. Cf. Adams sf. 301. Tremblay (Irano-Tocharica 437) Türkçe, Pulleyblank ve Clauson Çince köken ihtimali üzerinde dururlar. • TTü sözcük bazen “İran ordusuna özgü bir birlik” anlamında görülür. 1934'te TSK'da fırka (= Fr division) yerine benimsenmiştir.

Bu maddeye gönderenler: tümgeneral


15.08.2021
tümgeneral

§ TTü tümen TTü general

tümleç

YTü tümle- +(g)Aç

tümör

Fr tumeur şişik, yumru, ur Lat tumor a.a. Lat tumescere şişmek, kabarmak +or << HAvr *tum- HAvr *tewh₂- (*tew-) a.a.

tümsek

TTü *tümse- toplaşmak +Uk TTü tüm- kabarmak, top şeklini almak +sA-

tümülüs

Lat tumulus [küç.] tümsek, höyük, tepecik Lat tumere şişmek +ul°