tümleç

tüm

Türkiye Türkçesi tüm veya tum "top, küme" sözcüğünden evrilmiştir.

tümce

Türkiye Türkçesi tüm sözcüğünden Yeni Türkçe +çA ekiyle türetilmiştir.

tümel

Türkiye Türkçesi tüm sözcüğünden Yeni Türkçe +Al ekiyle türetilmiştir.

tümen

Eski Türkçe tümen "on bin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen tümen sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Toharca aynı anlama gelen tmān veya tumane sözcüğü ile eş kökenlidir.

tümgeneral

Türkiye Türkçesi tümen ve Türkiye Türkçesi general sözcüklerinin bileşiğidir.

tümleç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
tümleç = Mütemmim = Complément

Köken

Yeni Türkçe tümle- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tüm maddesine bakınız.


03.10.2017
tümör

Fransızca tumeur "şişik, yumru, ur" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tumor sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tumescere "şişmek, kabarmak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tum- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tewh₂- (*tew-) kökünden türetilmiştir.

tümsek

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *tümse- "toplaşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi tüm- "kabarmak, top şeklini almak" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

tümülüs

Latince tumulus "tümsek, höyük, tepecik" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince tumere "şişmek" fiilinin küçültme halidir.

tünaydın

Eski Türkçe tün "gece" ve Türkiye Türkçesi aydın sözcüklerinin bileşiğidir.

tüne|mek

Eski Türkçe tüne- "gecelemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tün "gece, dün" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.