tümsek

tümel

TTü tüm +Al

tümen

<< ETü tümen on bin ≈ Moğ tümen a.a. ≈ Toh tmān/tumane a.a.

tümgeneral

§ TTü tümen TTü general

tümleç

YTü tümle- +(g)Aç

tümör

Fr tumeur şişik, yumru, ur Lat tumor a.a. Lat tumescere şişmek, kabarmak +or << HAvr *tum- HAvr *tewh₂- (*tew-) a.a.

tümsek

tümmek [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
el-nutūb [Ar.]: Bir nesne tümüp domalmak ve kabarıp kalkmak maˁnāsınadır, yer elması ve kız memesi gibi. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tümsek: Yumru, muhaddeb [kambur], urlanmış şey.

TTü *tümse- toplaşmak +Uk TTü tüm- kabarmak, top şeklini almak +sA-

 tüm


14.09.2017
tümülüs

Lat tumulus [küç.] tümsek, höyük, tepecik Lat tumere şişmek +ul°

tünaydın

§ ETü tün gece TTü aydın

tüne|mek

<< ETü tüne- gecelemek ETü tün gece, dün +(g)A-

tünel

Fr/İng tunnel yeraltı geçidi (İlk kullanım: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) << Fr tonnelle bir tür dar ve uzun şarap fıçısı << OLat tonnella [küç.] fıçıcık OLat tonna/tunna fıçı +ell°

tünik

Fr tunique bir tür entari Lat tunica a.a. ALat *chtonica Fen ktwn pamuk veya keten kumaş ≈ Aram ktūnā כתונא za.a.