tünik

tümsek

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *tümse- "toplaşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi tüm- "kabarmak, top şeklini almak" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir.

tümülüs

Latince tumulus "tümsek, höyük, tepecik" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince tumere "şişmek" fiilinin küçültme halidir.

tünaydın

Eski Türkçe tün "gece" ve Türkiye Türkçesi aydın sözcüklerinin bileşiğidir.

tüne|mek

Eski Türkçe tüne- "gecelemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tün "gece, dün" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

tünel

Fransızca ve İngilizce tunnel "yeraltı geçidi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) Fransızca sözcük Fransızca tonnelle "bir tür dar ve uzun şarap fıçısı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince tonnella "fıçıcık" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince tonna veya tunna "fıçı" sözcüğünün küçültme halidir.

tünik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1935]
koyu renk mantoların altında açık renk saten veya payet (pullu) tünikler, Iâme bluzlar

Köken

Fransızca tunique "bir tür entari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tunica sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *chtonica sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Fenike dilinde ktwn "pamuk veya keten kumaş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ktūnā כתונא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için keten maddesine bakınız.

Ek açıklama

Latince sözcük Eski Yunanca χitōn eşdeğeridir (*χtōn-ica).


04.10.2017
tüp

Fransızca tube "tüp, boru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tuba sözcüğünden alıntıdır.

tür

Türkiye Türkçesi türlü sözcüğünden türetilmiştir.

türap

Arapça trb kökünden gelen turāb تُرَاب z "toprak" sözcüğünden alıntıdır.

türban

Fransızca turban "Türk sarığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkiye Türkçesi tülbend "kavuk üstüne sarılan sarık" sözcüğünden alıntıdır.

türbe

Arapça trb kökünden gelen turba(t) تربة z "toprak, kabir" sözcüğünden alıntıdır.