tür

tünaydın

§ ETü tün gece TTü aydın

tüne|mek

<< ETü tüne- gecelemek ETü tün gece, dün +(g)A-

tünel

Fr/İng tunnel yeraltı geçidi (İlk kullanım: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) << Fr tonnelle bir tür dar ve uzun şarap fıçısı << OLat tonnella [küç.] fıçıcık OLat tonna/tunna fıçı +ell°

tünik

Fr tunique bir tür entari Lat tunica a.a. ALat *chtonica Fen ktwn pamuk veya keten kumaş ≈ Aram ktūnā כתונא za.a.

tüp

Fr tube tüp, boru Lat tuba

tür

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
tür = Nevi = Espèce YTü: türdeş "Fr homogène karşılığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1966]
bağdaşamıyacak kişilerden kurulu ve türdeş olmayan bir grup manzarası içindeydıler.

TTü türlü

 türlü

Not: ETü töz "soy, asl" sözcüğünün varyant biçimi Modern Uygurca dahi bazı Türk dillerinde "cins, çeşit" anlamında kullanılır. TTü örneği olmayan sözcük, belki TTü türe- ve türlü türevlerinden esinle yaratılmış yeni kelimedir.

Benzer sözcükler: türdeş


23.02.2018
türap

Ar turāb تُرَاب z [#trb fuˁāl ] toprak

türban

Fr turban Türk sarığı TTü tülbend kavuk üstüne sarılan sarık

türbe

Ar turba(t) تربة z [#trb fuˁla(t) mr.] toprak, kabir

türbin

Fr/İng turbine hava veya su akımıyla dönen motor Lat turbo, turbin- girdap, hortum, topaç, makara EYun turbḗ τυρβή zgirdap << HAvr *tur-bā- HAvr *(s)twer- girdap, alabora

türbülans

Fr turbulence karışıklık, girdap OLat turbula [küç.] girdapçık +entia Lat turbo girdap +ul°