türban

tünel

Fransızca ve İngilizce tunnel "yeraltı geçidi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1759 İng, Manchester'da Duke of Bridgewater kanalına verilen ad.) Fransızca sözcük Fransızca tonnelle "bir tür dar ve uzun şarap fıçısı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince tonnella "fıçıcık" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince tonna veya tunna "fıçı" sözcüğünün küçültme halidir.

tünik

Fransızca tunique "bir tür entari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tunica sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *chtonica sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Fenike dilinde ktwn "pamuk veya keten kumaş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ktūnā כתונא z sözcüğü ile eş kökenlidir.

tüp

Fransızca tube "tüp, boru" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tuba sözcüğünden alıntıdır.

tür

Türkiye Türkçesi türlü sözcüğünden türetilmiştir.

türap

Arapça trb kökünden gelen turāb تُرَاب z "toprak" sözcüğünden alıntıdır.

türban
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Batıda 1920'li yıllarda moda olan sarık şeklinde kadın başlığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
resimde saçlar türban şeklinde taranmış, sağ kulaktan sola doğru örülmüş saç şeklinde bir kordon ve ortasına bir bukle geçirilmiştir. "bir tür başörtüsü" [ Cumhuriyet - gazete, 1984]
YÖK başörtü yasağına çözüm buldu: İsteyen türban taksın

Köken

Fransızca turban "Türk sarığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Türkiye Türkçesi tülbend "kavuk üstüne sarılan sarık" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için tülbent maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aslen Türkçe olan sözcük Batı dillerinden anlamı değiştirilerek geri alınmıştır. 1960'lı yıllara dek "şık" ve "Batılı" bir kadın giyim unsuru olarak değerlendirilmiştir.

Benzer sözcükler

turban


14.01.2015
türbe

Arapça trb kökünden gelen turba(t) تربة z "toprak, kabir" sözcüğünden alıntıdır.

türbin

Fransızca turbine "hava veya su akımıyla dönen motor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince turbo, turbin- "girdap, hortum, topaç, makara" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca turbḗ τυρβή z "girdap" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tur-bā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)twer- "girdap, alabora" kökünden türetilmiştir.

türbülans

Fransızca turbulence "karışıklık, girdap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince turbula "girdapçık" sözcüğünden +entia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince turbo "girdap" sözcüğünün küçültme halidir.

türe|mek

Eski Türkçe törü- "yaratılmak, üremek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe töz "orijin, asıl" sözcüğünden +U- ekiyle türetilmiştir.

türedi

Türkiye Türkçesi türe- fiilinden Türkiye Türkçesinde +dI ekiyle türetilmiştir.