tabak1

taayyün

Ar taˁayyun تعيّن z [#ˁyn tafaˁˁul V msd.] gün ışığına çıkma, görünür olma Ar ˁayn göz

tab1

Ar ṭabˁ طَبْع z [#ṭbˁ faˁl msd.] 1. damga basma, damga, 2. karakter, doğa Ar ṭabaˁa طَبَعَ zdamgaladı

tab2
taba

Fr tabac tütün İsp tabaco a.a. Karib tabako dürülmüş tütün? tütün çubuğu?

tababet

Ar ṭibāba(t) طبابة z [#ṭbb fiˁāla(t) msd.] hekimlik mesleği Ar ṭibb طبّ za.a.

tabak1

[ Codex Cumanicus, 1303]
tailatonius - Fa: tabac - Tr: tepsi (...) tefania - Fa & Tr: tabac [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ṭabaḳ: Osmanīde düz, kaba, yassı çanağa, Arabīde tepsiye derler.

Ar ṭabaḳ طبق z [#ṭbḳ faˁal ] tava, tepsi, tencere kapağı OFa tabak طبق ztava, tepsi

 tava

Not: Aynı sözcük Farsça popüler dilde tāwa "tava" şeklinde kismi anlam ayrışmasına uğramıştır.

Bu maddeye gönderenler: intibak, mutabakat (mutabık), tabaka1, tatbik, tıpkı


13.04.2015
tabak2

Ar dabbāġ دبّاغ z [#dbġ faˁˁāl mesl.] deri işleyen, sepici Ar dabaġa دبغ zsepiledi

tabaka1

Ar ṭabaḳa(t) طبقة z [#ṭbḳ faˁala(t) mr.] katman, düzlem, stratum Ar ṭabaḳ طبق ztepsi

tabaka2

İsp tabaco tütün Karib

taban

<< ETü taban ayağın altı, özellikle deve ve ayının ayak altı <<? ETü *tapan

tabanca

<< TTü tabança el ayası, tokat TTü taban ayak tabanı +çA