tahsin

tahrip

Arapça χrb kökünden gelen taχrīb تخريب z "harap etme, yıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahrir

Arapça ḥrr kökünden gelen taḥrīr تحرير z "1. (köle) azat etme, 2. adama, 3. yayınlama, (gönderilmek veya yayınlanmak üzere) yazı yazma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrara حَرَّرَ z "azat etti, yayınladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahriş

Arapça ḥrş kökünden gelen taḥrīş تحريش z "kaşındırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraşa حَرَشَ z "kaşıdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahsil

Arapça ḥṣl kökünden gelen taḥṣīl تحصيل z "1. (ürün veya gelir) elde etme, 2. (mec.) eğitim alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "oluştu, elde edildi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahsildar

Arapça taḥṣīl تحصيل z "elde etme" ve Farsça dār دار z "eden" sözcüklerinin bileşiğidir.

tahsin
Köken

Arapça ḥsn kökünden gelen taḥsīn تحسين z "beğenme, alkış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasuna "güzel idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

tapşın


01.01.2021
tahsis

Arapça ḥṣṣ kökünden gelen taχṣīṣ تخصيص z "kendine mahsus etme, özelleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahşidat

Arapça ḥşd kökünden gelen taḥşīd تحشيد z "bir araya toplama, yığma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥaşada "toplandı, yığıldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taht1

Farsça ve Orta Farsça taχt تخت z "oturak, seki, özellikle hükümdar sandalyesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça taχtag "tabla, enlemesine kesilmiş tahta" sözcüğü ile eş kökenlidir.

taht2

Arapça taḥt تحت z "bir şeyin altı (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

tahta

Farsça taχte تخته z "enlemesine biçilmiş ağaç, tabla" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen taχtag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde taş-, taχta- "biçmek, özellikle ağaç biçmek, inşa etmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teḱ-se- "marangozluk veya yapı ustalığı yapmak" kökünden türetilmiştir.