talika

talep

Ar ṭalab طَلَب z [#ṭlb faˁal msd.] 1. isteme, 2. istek, dilek Ar ṭalaba طَلَبَ zistedi, diledi

tali

Ar tālī تالٍ z [#tlw fāˁil fa.] izleyen, arkadan gelen Ar talā تَلَا zizledi, takip etti

taliban

Fa ṭālibān طالبان ztalipler, talebeler Ar ṭālib طالب ztalep eden, öğrenci

talih

Ar ṭāliˁ طالع z [#ṭlˁ fāˁil fa.] yükselen yıldız, şans Ar ṭalaˁa طَلَعَ zçıktı, belirdi, yıldız veya güneş doğdu

talik

Ar taˁlīḳ تعليق z [#ˁlḳ tafˁīl II msd.] asma, erteleme, koşula bağlama Ar ˁalaḳa علق zasıldı

talika

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
talika: Leh lisanında asma araba, koçu.

Mac talyiga yaylı at arabası

Not: Karş. Pol telega/telezka, Rus teleg, Sırb taliga (a.a.).


23.10.2014
talim

Ar taˁlīm تعليم z [#ˁlm tafˁīl II msd.] öğretme, ilim sağlama Ar ˁalama علم zbildi

talip

Ar ṭālib طالب z [#ṭlb fāˁil fa.] 1. talep eden, dileyen, aday, 2. «alim adayı», medresede öğrenci Ar ṭalaba طَلَبَ zistedi, diledi

talk

Ar ṭalḳ طلق z [#ṭlḳ] pudrası kurutucu olarak kullanılan bir mineral, magnezyum silikat Fa talk تلك za.a.

talk show

İng talk show televizyonda konuşma veya tartışma programı § İng talk konuşma İng show gösteri

talkın

Ar talḳīn تلقين ztelkin, yol gösterme