talip

taliban

Farsça ṭālibān طالبان z "talipler, talebeler" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ṭālib طالب z "talep eden, öğrenci" sözcüğünden türetilmiştir.

talih

Arapça ṭlˁ kökünden gelen ṭāliˁ طالع z "yükselen yıldız, şans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "çıktı, belirdi, yıldız veya güneş doğdu" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

talik

Arapça ˁlḳ kökünden gelen taˁlīḳ تعليق z "asma, erteleme, koşula bağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalaḳa علق z "asıldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

talika

Macarca talyiga "yaylı at arabası" sözcüğünden alıntıdır.

talim

Arapça ˁlm kökünden gelen taˁlīm تعليم z "öğretme, ilim sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalama علم z "bildi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

talip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ol ṭālib-idi ve ben maṭlūb-ıdım

Köken

Arapça ṭlb kökünden gelen ṭālib طالب z "1. talep eden, dileyen, aday, 2. «alim adayı», medresede öğrenci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaba طَلَبَ z "istedi, diledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için talep maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

talipli

Bu maddeye gönderenler

talebe (taliban)


02.07.2015
talk

Arapça ṭlḳ kökünden gelen ṭalḳ طلق z "pudrası kurutucu olarak kullanılan bir mineral, magnezyum silikat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça aynı anlama gelen talk تلك z sözcüğünden alıntıdır.

talk show

İngilizce talk show "televizyonda konuşma veya tartışma programı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce talk "konuşma" ve İngilizce show "gösteri" sözcüklerinin bileşiğidir.

talkın

Arapça talḳīn تلقين z "telkin, yol gösterme" sözcüğünden alıntıdır.

talmud

Aramice/Süryanice lmd kökünden gelen talmūd תַּלְמוּד z "öğreti, doktrin, Musevi dininde hukuk ve tefsir külliyatı" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice limmūd veya lemed "öğrenmek, talim etmek" fiilinden türetilmiştir.

taltif

Arapça lṭf kökünden gelen talṭīf تلطيف z "lütfetme, lütuf yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṭafa لطف z "cömertlik etti, lütfetti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.