talk

talih

Ar ṭāliˁ طالع z [#ṭlˁ fāˁil fa.] yükselen yıldız, şans Ar ṭalaˁa طَلَعَ zçıktı, belirdi, yıldız veya güneş doğdu

talik

Ar taˁlīḳ تعليق z [#ˁlḳ tafˁīl II msd.] asma, erteleme, koşula bağlama Ar ˁalaḳa علق zasıldı

talika

Mac talyiga yaylı at arabası

talim

Ar taˁlīm تعليم z [#ˁlm tafˁīl II msd.] öğretme, ilim sağlama Ar ˁalama علم zbildi

talip

Ar ṭālib طالب z [#ṭlb fāˁil fa.] 1. talep eden, dileyen, aday, 2. «alim adayı», medresede öğrenci Ar ṭalaba طَلَبَ zistedi, diledi

talk

[ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Dürr-i Meknûn, 1465]

Ar ṭalḳ طلق z [#ṭlḳ] pudrası kurutucu olarak kullanılan bir mineral, magnezyum silikat Fa talk تلك za.a.

Not: Fr talque, İng talcum biçimleri 13. yy'dan itibaren Arapçadan alınmıştır.


28.08.2013
talk show

İng talk show televizyonda konuşma veya tartışma programı § İng talk konuşma İng show gösteri

talkın

Ar talḳīn تلقين ztelkin, yol gösterme

talmud

Aram talmūd תַּלְמוּד z [#lmd] öğreti, doktrin, Musevi dininde hukuk ve tefsir külliyatı İbr/Aram limmūd/lemed öğrenmek, talim etmek

taltif

Ar talṭīf تلطيف z [#lṭf tafˁīl II msd.] lütfetme, lütuf yapma Ar laṭafa لطف zcömertlik etti, lütfetti

talveg

Alm Talweg bir vadinin dip çizgisi § Alm Tal vadi Alm Weg yol (<< Ger *wegaz << HAvr *weǵʰ- taşımak, gitmek )