tanı

tane

Farsça dāne دانه z "tohum, tane, özellikle tahıl tanesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen dānag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dānā- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰoH-néh₂ (*dʰō-nā́) "tahıl" biçiminden evrilmiştir.

tanen

Fransızca tannin "meşe palamudundan elde edilen ve deri tabaklamada kullanılan madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tan "deri tabaklama ve boyamada kullanılan meşe palamudu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Kelt dillerinde tann "meşe" sözcüğünden alıntıdır.

tanga

İngilizce tanga "apış bezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce (Brezilya lehçesi) aynı anlama gelen tanga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Angola dillerinden Kimbundu dilinde aynı anlama gelen ntanga sözcüğünden alıntıdır.

tangır

"rezonanslı ve tekrarlı darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tango

İspanyolca tango "Arjantin kaynaklı bir dans" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince tango "dokunuyorum" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Latince tangere "dokunmak" fiilinden türetilmiştir.

tanı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
tanı: Bir hastalığı tanıma işi.

Köken

Türkiye Türkçesi tanı- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tanı- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tanılamak


04.11.2013
tanı|mak

Eski Türkçe tanu- "konuşmak" fiili ile eş kökenlidir.

tanık

Eski Türkçe tanuk "şahit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tanu- "konuşmak, söz söylemek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

tanım

Türkiye Türkçesi tanı- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

tanjant

Fransızca tangente "1. teğet, 2. trigonometride bir oran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tangens "dokunan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

tank

İngilizce tank "zırhlı savaş aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1917) İngilizce sözcük İngilizce tank "su deposu, sarnıç" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Modern Hintçe tanku "su deposu, rezervuar, suni göl" sözcüğünden alıntıdır.