tarçın

tarassut

Arapça rṣd kökünden gelen taraṣṣud ترصّد z "gözleme, gözetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣada رصد z "gözetledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tarator

Venedikçe trattòr "lokantacı, aşçı [İtalyanca trattore]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe trattar "işlemek, iş yapmak, konu edinmek, meslek edinmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tractare fiilinden evrilmiştir.

taravet

Arapça ṭrw kökünden gelen ṭarāwa(t) طراوة z "tazelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarī طرى z "taze, yaş" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen tar تر z sözcüğünden alıntıdır.

tarayıcı

Türkiye Türkçesi tara- fiilinden Yeni Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.

taraz

Farsça tarāz تراز z "bükülmemiş ipek ipliği, tel" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Türkiye Türkçesi tara- sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tarçın
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
canella - Tr: darčini [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
kunduz taşağı ve afyūn ve dārçīnī [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
darçın دارچيٖن: Türkçe zebanzedi tarçın.

Köken

Farsça dāre çīnī دار چينى z "«Çin ağacı», Güney Asya kökenli bir ağacın kabuğundan elde edilen baharat" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Orta Farsça aynı anlama gelen dāre çēnīk deyiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için darağacı maddesine bakınız.


09.04.2015
taret

İngilizce turret "silahla donatılmış küçük kule" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca touret "küçük kule" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca tour "kule" sözcüğünün küçültme halidir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen turris sözcüğünden evrilmiştir.

tarh

Arapça ṭrḥ kökünden gelen ṭarḥ طَرْح z "atma, çıkarma, bırakma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraḥa طَرَحَ z "attı, bıraktı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

tarhana

Farsça tarχīna veya tarχʷāne ترخينه/ترخوانه z "kurutulmuş yoğurttan yapılan çorba" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tar تر z "yaş, ıslak" ve Farsça χʷān خوان z "yemek" sözcüklerinin bileşiğidir.

tarhun

Arapça ṭrχn kökünden gelen ṭarχūn طرخون z "bir tür kokulu ot, dracunculus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca drákōn δράκων z "ejder, bir tür ot" sözcüğünden alıntıdır.

tarım

Eski Türkçe tarı- "ekin ekmek, saçmak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.