tart|mak

tarikat

Ar ṭarīḳa ͭ طريقة zyol, meslek, mezhep, özellikle tasavvufta izlenen yol ≈ Ar ṭarīḳ طريق zyol

tariz

Ar taˁrīḍ تعريض z [#ˁrḍ tafˁīl II msd.] dolaylı konuşma, üstü kapalı olarak kötü söz söyleme Ar ˁaraḍa عَرَضَ zönüne çıktı, uğradı

tarkan

<< ETü tarkan bir soyluluk unvanı, komutan ≈ Saka ttarkana a.a. ≈ Sogd tarχān a.a. ≈ Hun tarḳan/tarχan a.a.

tarla

<< ETü tarıġlaġ ekin ekilen yer, tarla ETü tarıġla- ekin ekmek, tohum saçmak +I(g) ETü tarıġ ekin +lA-

tarot

Fr/İng tarot fal için kullanılan bir tür oyun kartı İt tarocco/tarocchi a.a. ~? Ar ṭarḥ طَرْح zatma, çıkarma

tart|mak

ETü: "çekmek" [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kuş kuzgun konsar ışığağ tartğı men [kuş veya kuzgun konduğunda ipi çekeceğim] ETü: "... terazide çekmek" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yıp tarttı [[ipi çekti]], ol yarmak tartdı [[teraziyle para tarttı]]

<< ETü tart- çekmek, terazide tartmak <? ETü tar- dağıtmak +It-

 dağıl-

Not: Esasen "çekmek" anlamına gelen fiil yapıca tar- fiilinin türevidir; ancak anlam bağı tespit edilemez.

Benzer sözcükler: tartı, tartılmak, tartım, tarttırmak

Bu maddeye gönderenler: tartış-


11.08.2021
tart1

Ar ṭard طَرْد z [#ṭrd faˁl msd.] uzaklaştırma, kovma Ar ṭarada طَرَدَ zuzaklaştırdı, kovdu

tart2

Fr tarte bir tür yuvarlak çörek << OLat torta yuvarlak ekmek Lat tortus kıvrık, bükülmüş

tartakla|mak

TTü *tartak +lA- <? TTü tart-

tartan1

İng tartan İskoçya klanlarına özgü ekose kumaş ~? Fr tiretaine bir tür yünlü kumaş

tartan2

marka Tartan poliüretan spor pisti kaplama maddesi (İlk kullanım: 1964 Athletic Polymer Systems Inc., ABD.) İng tartan İskoçlarda aşiret simgesi olarak kullanılan kumaş deseni