tavattun

tav2

Farsça tāb veya tāw تاب/تاو z "1. ısı, sıcaklık, kızgınlık, 2. (mec.) güç, takat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen tāb veya tabişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde tāpayeiti "ısıtmak, kızartmak" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Sanskritçe aynı anlama gelen tápati fiili ile eş kökenlidir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tep- "sıcak olmak, ısınmak" biçiminden evrilmiştir.

tava

Farsça tāba veya tāwe تابه/تاوه z "pişirme kabı, tava, tepsi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen tābag sözcüğünden evrilmiştir.

tavaf

Arapça ṭwf kökünden gelen ṭawāf طواف z "dolanma, dolaşma, gezme, özellikle Kâbe'nin etrafını yürüyerek dolaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāfa طاف z "birine uykuda veya rüyada göründü" fiili ile eş kökenlidir.

tavan

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tavassut

Arapça wsṭ kökünden gelen tawassuṭ تَوَسُّط z "araya girme, aracı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasaṭa وَسَطَ z "araya girdi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tavattun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tevattun: yerlenmek, mekān tutmak

Köken

Arapça wṭn kökünden gelen tawaṭṭun توطّن z "mesken edinme, vatan edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṭana وطن z "ikamet etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vatan maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mütevattın


29.09.2014
taverna

Yeni Yunanca tavérna ταβέρνα z "lokanta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince taberna "han, yolculara hizmet eden yemekhane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tabula "masa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tavır

Arapça ṭwr kökünden gelen ṭawr طور z "1. kez, döngü, 2. hareket şekli, tarz, usul, 3. ölçü, sınır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāra "döndü, dolandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

tavil

Arapça ṭwl kökünden gelen ṭawīl طويل z "uzun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāla طال z "uzadı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

taviz

Arapça ˁwḍ kökünden gelen taˁwīḍ تعويض z "tazminat veya bedel ödeme, adak adama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāḍa عاض z "bedel etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tavla|mak

Türkiye Türkçesi tāb ver- "(metali) ateşte yumuşatmak veya cilalamak" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça tāb veya tāv تاب z "hararet, ısı" sözcüğünden alıntıdır.