tayming

tayf

Arapça ṭyf kökünden gelen ṭayf طيف z "uykuda hayalet veya kâbus görme, hayalet, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāfa "uykuda hayalet gördü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

tayfun

İngilizce typhoon "Hint Okyanusu ve Çin Denizi'ne özgü kasırga" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Çince tài fung 颱風 z "a.a. (Kanton lehçesi)" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Çince dà fēng 大風 z "büyük yel" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tayga

Fransızca ve İngilizce taiga "Kuzey iklimine özgü büyük çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen taiga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca tayga "çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır.

tayın

Arapça taˁyīn تعيين z "belirleme, muayyen ve mahsus etme koyma" sözcüğünden alıntıdır.

tayin

Arapça ˁyn kökünden gelen taˁyīn تعيين z "belirleme, belirgin kılma, adını koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayyana عَيَّنَ z "belirledi, atadı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁayn عَيْن z "belirli ve tanımlı şey, particular" sözcüğünün (II) fiilidir.

tayming
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"futbolda zamanlama" [ Milliyet - gazete, 1952]
Naci'nin taymingi - yani topa vurulacak zamanı - kestirememesi "... genelde zamanlama" [ Milliyet - gazete, 1989]
Özal, kendi zamanlamasını 'Evet, bir taymingim var, 19 Ekim'i bekleyin' diye açıklıyor

Köken

İngilizce timing "zamanlama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce time "1. zaman, süre, 2. zamanlamak" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce tīma "zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tīman "germek, yaymak, uzatmak" biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Türkçede 1980'lerin sonuna dek sadece futbol terimi olarak kullanılmış görünüyor.

Bu maddeye gönderenler

fultaym, haftaym, part-time, prime-time


20.03.2015
tayt

İngilizce tight "1. sıkı, 2. bedeni sıkıca saran pantolon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *þīht- "sıkı, sıkışık" biçiminden evrilmiştir.

tayyare

Arapça ṭyr kökünden gelen ṭayyār طيّار z "uçucu" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṭāra طا‎ر z "uçtu" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır. Bu sözcük Arapça ṭayr طير z "kuş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tayyip

Arapça ṭyb kökünden gelen ṭayyib طَيِّب z "iyi, tatlı, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāba طَابَ z "iyileşti, mutlu idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

tayyör

Fransızca tailleur "1. terzi, 2. «terzi işi», bir tür kadın giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tailler "biçmek, terzilik etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

tazallüm

Arapça ẓlm kökünden gelen taẓallum تظلّم z "zulümle suçlama, zulüm atfetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓalama ظَلَمَ z "zulmetti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.