teşebbüs

testis

İng testis husye Lat testis 1. tanık, şahit, 2. (mec.) erkekliğin delili, husye << ALat *tristis üçüncü (kişi) (Kaynak: EM sf. 1217)

testosteron

İng testosterone [abb.] testiste üretilen erkek cinsellik hormonu (İlk kullanım: 1935 K. David, Alm. kimyacı.) İng testicular steroid hormone

tesviye

Ar taswiya(t) تسوية z [#swy tafˁila(t) II msd.] eşitleme, dengeleme Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

teşbih

Ar taşbīh تشبيه z [#şbh tafˁīl II msd.] benzetme Ar şabiha شَبِهَ zbenzedi, gibi idi

teşci

Ar taşcīˁ تشجيع z [#şcˁ tafˁīl II msd.] yüreklendirme Ar şacuˁa شجع zcesur idi, yiğitlik etti

teşebbüs

"yapışma" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
teşebbüs: bir şeye yapışmak. Apprehendere, adhaerere, inhaerere, digitos unguesve infixos habere [elleri ve tırnaklarını sıkıca geçirmek]. Teşebbüsi dāmen: eteğine yapışmak. "hazırlık" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
teşebbüs: yapışıp tutma, tedarik görme, öte beri hazırlama. Teşebbüsāt: hazırlık. YO: "(suç) girişme" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
teşebbüs: (...) bir fiili cezaiyenin icraına başlayıp da esbabı mania hayluletiyle mevkii fiile koyamama. YO: "(iş) girişme" [ Kaynakça yok, 1912]
ˁAdem-i merkezīyet ve teşebbüs-i şahsī cemiyeti

Ar taşabbuṯ تشبّث z [#şbs̠ tafaˁˁul V msd.] dişiyle tırnağıyla tutunma, yapışma Ar şabaṯa شبث zyapıştı, tutundu

Benzer sözcükler: hür teşebbüs

Bu maddeye gönderenler: müteşebbis


11.08.2014
teşekkül

Ar taşakkul تشكّل z [#şkl tafaˁˁul V msd.] biçimlenme, biçimli olma Ar şakl شكل zbiçim

teşekkür

Ar taşakkur تشكّر z [#şkr tafaˁˁul V msd.] şükretme Ar şakara شكر zşükretti

teşerrüf

Ar taşarruf تشرّف z [#şrf tafaˁˁul V msd.] onurlanma Ar şarafa شَرَفَ zöne çıktı, yükseldi, onur sahibi idi

teşevvüş

Ar taşawwuş تشوّش z [#şwş tafaˁˁul V msd.] bulanma, karışıklık, huzursuzluk Ar şawwaşa شَوَّشَ z [II f.] karıştırdı

teşhir

Ar taşhīr تشهير z [#şhr tafˁīl II msd.] belli kılma, halk önüne çıkarma Ar şahara شهر zbelirdi, ünlendi