tekerlek

tekellüf

Ar takalluf تكلّف z [#klf tafaˁˁul V msd.] 1. ağırlama, zahmet üstlenme, 2. protokol, abartılı saygı Ar takallafa تَكَلَّفَ z [V f.] yüklendi, üstlendi Ar kulfa(t) كلفة zyük

tekellüm

Ar takallum تكلّم z [#klm tafaˁˁul V msd.] konuşma Ar kalama كلم zsöz söyledi

tekemmül

Ar takammul تكمّل z [#kml tafaˁˁul V msd.] kemale erme, tam ve olgun hale gelme Ar kamala كمل zbütün ve tam idi

teker

TTü tekerle- tekerlek gibi dönme

tekerle|mek

TTü tekerlek

tekerlek

ETü: tegrek "çember" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tegrek [yuvarlak bir şeyin dış kenarı], kuḏuġ tegreki [kuyunun dış halkası] TTü: dekerek [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
kaŋlınuŋ [kağnının] dekereklerine yassı nacaklar berkittiler TTü: tekerek [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
güneşin cirmine ve tekeregine de ḳursü'ş-şems dirler. Çağ: tekerük "top" [Nev <1500]
... nesteren / tekerük olubdur mamuk koymakġa merhem āy rafīḳ [yaban gülü, merhem koymaya pamuk topu olur, ey dost] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tekerlek: gerdūn [çark, tekerlek]

≈ ETü tegrek çember ETü *tegir- dönmek +(g)Ak

 değirmen

Not: ETü tegrek veya tekerek biçiminden ekspresif bir /l/ sesi ilavesiyle oluşturulmuş olması olasıdır. Karş. Kırg tekerek, töŋerek, döŋölök (a.a.), Moğ tögürig "halka, disk, yuvarlak sikke".

Benzer sözcükler: tekerlekli sandalye

Bu maddeye gönderenler: teker, tekerle-


10.06.2015
tekerrür

Ar takarrur تكرّر z [#krr tafaˁˁul V msd.] yinelenme Ar karra كَرَّ zyineledi

tekevvün

Ar takawwun تكون‎‎‎‎ z [#kwn tafaˁˁul V msd.] var olma, yaradılış Ar kāna كان zidi, var idi

tekfin

Ar takfīn تكفين z [#kfn tafˁīl II msd.] kefenleme Ar kafan

tekfir

Ar takfīr تكفير z [#kfr tafˁīl II msd.] 1. kefaret verme, 2. birine kâfir deme, kâfirlik yükleme

tekfur

Erm takavor թագաւոր ztaç sahibi, hükümdar OFa tāgāvar a.a. (§ OFa tāg taç OFa +āvar -li, sahip )