tekrar tekrar çalsın amk

tekne

Eski Türkçe tekne "yalak, yemlik" sözcüğünden evrilmiştir.

teknik

Fransızca technique "yöntem, usul, özellikle imalat yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca téχnē τέχνη z "1. marangozluk veya yapı ustalığı, 2. genel anlamda ustalık, sanat" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ-sneh₂ (*tetḱ-snā) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ- "ustalık yapmak, duvar veya kumaş örmek, marangozluk yapmak" kökünden türetilmiştir.

tekniker

Almanca Techniker "teknisyen" sözcüğünden alıntıdır.

teknokrasi

İngilizce technocracy "uzman teknik eleman ve mühendis egemenliği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce technocrat sözcüğü ile eş kökenlidir.

tekrar

Arapça krr kökünden gelen takrār تكرار z "yineleme, özellikle bir sözü yineleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karra كَرَّ z "yineledi" fiilinin tafˁāl vezninde (II) masdarıdır.

tekris

Arapça krs kökünden gelen takrīs تكريس z "temel atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kursī "taht, kaide, pedestal" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teksif

Arapça ks̠f kökünden gelen takṯīf تكثيف z "yoğunlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯṯafa كَثَّفَ z "yoğunlaştırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teksir

Arapça ks̠r kökünden gelen takṯīr تكثير z "çoğaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯura كَثُرَ z "çok idi" fiili ile eş kökenlidir.

tekst

Fransızca texte "metin, yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textus "1. dokuma, doku, 2. yazı örgüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere "dokumak, örmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teḱ-se- "örmek, dokumak, inşa etmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teḱ- "dokunmak" kökünden türetilmiştir.

tekstil

Fransızca textile "dokuma, kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textilis "dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere, text- "dokumak, örmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

tekstür

Fransızca texture "doku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textura "doku, örüntü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tegere "dokumak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.