teksir

tekniker

Almanca Techniker "teknisyen" sözcüğünden alıntıdır.

teknokrasi

İngilizce technocracy "uzman teknik eleman ve mühendis egemenliği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce technocrat sözcüğü ile eş kökenlidir.

tekrar

Arapça krr kökünden gelen takrār تكرار z "yineleme, özellikle bir sözü yineleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karra كَرَّ z "yineledi" fiilinin tafˁāl vezninde (II) masdarıdır.

tekris

Arapça krs kökünden gelen takrīs تكريس z "temel atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kursī "taht, kaide, pedestal" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teksif

Arapça ks̠f kökünden gelen takṯīf تكثيف z "yoğunlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯṯafa كَثَّفَ z "yoğunlaştırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teksir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
mutua [başkalaşma] - teχsir

Köken

Arapça ks̠r kökünden gelen takṯīr تكثير z "çoğaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯura كَثُرَ z "çok idi" fiili ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için kesret maddesine bakınız.


21.04.2015
tekst

Fransızca texte "metin, yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textus "1. dokuma, doku, 2. yazı örgüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere "dokumak, örmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teḱ-se- "örmek, dokumak, inşa etmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teḱ- "dokunmak" kökünden türetilmiştir.

tekstil

Fransızca textile "dokuma, kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textilis "dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere, text- "dokumak, örmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

tekstür

Fransızca texture "doku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textura "doku, örüntü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tegere "dokumak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

tektonik

(NOT: Fransızca tectonique sözcüğünden alıntıdır. ) Fransızca sözcük Almanca Tektonik "yer kabuğunun hareketine dair, bunu inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1875) Bu sözcük Eski Yunanca tektonikós τεκτονικός z "bina yapımına ilişkin, yapısal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca téktōn τέκτων z "marangoz veya yapı ustası" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ- biçiminden evrilmiştir.

tekvando

Korece tae kwon do 跆拳道 z "«tekme yumruk usulü», bir döğüş sporu" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Jhoon Rhee, Kore kökenli Amerikalı spor adamı.) Korece deyim Korece tae "ayak, tekme" ve Korece kwon "yumruk" ve Korece doh "yöntem, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.