tela

tektonik

(NOT: Fransızca tectonique sözcüğünden alıntıdır. ) Fransızca sözcük Almanca Tektonik "yer kabuğunun hareketine dair, bunu inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1875) Bu sözcük Eski Yunanca tektonikós τεκτονικός z "bina yapımına ilişkin, yapısal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca téktōn τέκτων z "marangoz veya yapı ustası" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ- biçiminden evrilmiştir.

tekvando

Korece tae kwon do 跆拳道 z "«tekme yumruk usulü», bir döğüş sporu" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Jhoon Rhee, Kore kökenli Amerikalı spor adamı.) Korece deyim Korece tae "ayak, tekme" ve Korece kwon "yumruk" ve Korece doh "yöntem, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

tekvin

Arapça kwn kökünden gelen takwīn تكوين‎‎‎‎ z "1. var etme, yaratma, 2. Tevrat'ın ilk kitabının adı (İng Genesis)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna "var idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tekzip

Arapça kḏb kökünden gelen takḏīb تكذيب z "yalanlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaḏaba كذب z "yalan söyledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tel

Ermenice tel թել z "iplik, sırma teli" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tela
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
tela: Elbiselerin kumaşla astar arasına konan sertçe bez.

Köken

İtalyanca tela "seyrek dokunmuş kumaş, kanaviçe" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tela "dokuma, kumaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ-(dʰ)lo biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ- "dokumak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

sübtil, tuval (tuvalet)


01.01.2011 den önce
telaffuz

Arapça lfẓ kökünden gelen talaffuẓ تلفّظ z "söyleme, söyleyiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafaẓa لفظ z "artiküle etti, söyledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

telafi

Arapça lfw kökünden gelen talāfī تلافى z "bulma, sağlama, tedarik etme" sözcüğünden alıntıdır.

telakki

Arapça lḳy kökünden gelen talaḳḳi تلقّٕ z "kabul etme, bulma, karşılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳā لَقَا z "buluştu, karşılaştı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

telaş

Arapça lşy kökünden gelen talāşī تلاشى z "dağılma, dağılarak yok olma" sözcüğünden alıntıdır.

tele+

Fransızca télé+ veya İngilizce tele+ "[bileşik adlarda] uzak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷél-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-² "çok eski, uzak" kökünden türetilmiştir.