telekom

telefon

Fransızca téléphone "sesi uzağa iletme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 François Sudré, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca phōnḗ φωνή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

telefoto

İngilizce telephoto "1. uzaktan fotoğraf nakil cihazı, 2. uzak çekim fotoğraf merceği" sözcüğünden alıntıdır.

telek

Türkiye Türkçesi çelek veya yelek "kuşların kanat ve kuyruk tüyü" sözcüğünden evrilmiştir.

telekız
telekinezi

Fransızca télékinésie "nesneleri psişik güçle uzaktan hareket ettirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca kinḗsis κινήσις z "hareket etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

telekom
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1955]
300 den fazla telekomünikasyon projesi tahakkuk yolundadır. [ Hürriyet - gazete, 1995]
telekom firmaları

Köken

İngilizce telecom sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce telecommunication "uzaktan iletişim sistemlerinin genel adı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince communicatio "haberleşme" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için tele+, komünikasyon maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

telekomünikasyon


20.08.2017
teleks

İngilizce telex "uzaktan yazı aktarma cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce teleprinter exchange sözcüğünün kısaltmasıdır.

teleme

Farsça deleme veya delemek دلمك z "tepsi peyniri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen delgemek sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca delge- "sermek, yaymak" fiilinden türetilmiştir.

telemetre

Fransızca télémétre "uzaktan ölçüm cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.

teleoloji

Fransızca téléologie "bir şeyin amacına veya hedefine atfen yapılan akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen teleología τελεολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca téleios τέλειος z "tam, tamam, sonsal" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "son, bitim" sözcüğünden türetilmiştir.

telepati

Fransızca télépathie "«uzaktan algılama», duyu organları aracılığı olmaksızın algılama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen telepathy sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1882 Henry Myers, İng. yazar.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca páthos πάθος z "his, duygu" sözcüklerinin bileşiğidir.