tellal

telin

Arapça lˁn kökünden gelen talˁīn تلعين z "şiddetle lanetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعنة z "lanetledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

telkâri

Türkiye Türkçesi tel ve Farsça kārī كارى z "işçilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

telkin

Arapça lḳn kökünden gelen talḳīn تلقين z "anlatma, aklına sokma, İslam hukukunda tanığı etkileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳina لَقِنَ z "anladı, kavradı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tell

Arapça tl kökünden gelen tall تلّ z "höyük, yığma toprakla yapılmış tepe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen tell sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen tillu sözcüğünden alıntıdır.

tellak

Arapça dlḳ kökünden gelen dallāḳ دلّاق z "(hamamda) su dökücü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalaḳa دَلقَ z "su döktü" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

tellal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
eydür é dellāl kim pür-māyesin / bu dükānda şāhib-i sermāyesin [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
dellāl zebanzedi tellal: 1. Çarşı ve pazarda yüksek sesle ilan eden kimse, 2. emlak alım ve satımında tavassut eden, komisyoncu

Köken

Arapça dll kökünden gelen dallāl دلّال z "alım satım aracısı, malı çarşıda göstererek satan çığırtkan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalla دلّ z "gösterdi, işaret etti" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için delil maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

muhabbet tellalı, tellaliye


21.09.2017
tellür

Fransızca tellure "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen tellurium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1798 Klaproth, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Latince tellus, tellur- "toprak, yer" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telh₂- (*tel-) "yer, zemin" biçiminden evrilmiştir.

telmih

Arapça lmḥ kökünden gelen talmīḥ تلميح z "ima etme, dolaylı olarak bildirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lamaḥa لمح z "göz ucuyla baktı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

telve

Farsça delv و‎ل‎د‎ z "kova" sözcüğünden +a ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

tema

Fransızca thème veya thèma "bir yazı veya müzik parçasının konusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca théma θέµα z "«ortaya konan şey», münazara konusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθημι, θε- z "koymak, vazetmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

temadi

Arapça mdy kökünden gelen tamādi تمادٍ z "boyunca sürme, sonuna kadar sürdürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madan مدٔى z "bir şeyin sonu, limit" sözcüğünün tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır. Bu sözcük İbranice md kökünden gelen middā מִדָּה z "ölçü, boyut, uzunluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.