temas

tellür

Fr tellure bir element YLat tellurium a.a. (İlk kullanım: 1798 Klaproth, Alm. kimyacı.) Lat tellus, tellur- toprak, yer +ium << HAvr *telh₂- (*tel-) yer, zemin

telmih

Ar talmīḥ تلميح z [#lmḥ tafˁīl II msd.] ima etme, dolaylı olarak bildirme Ar lamaḥa لمح zgöz ucuyla baktı

telve

<? Fa delv و‎ل‎د‎ zkova +a

tema

Fr thème/thèma bir yazı veya müzik parçasının konusu EYun théma θέµα z«ortaya konan şey», münazara konusu EYun títhemi, the- τίθημι, θε- zkoymak, vazetmek +ma(t)

temadi

Ar tamādi تمادٍ z [#mdy tafāˁul VI msd.] boyunca sürme, sonuna kadar sürdürme Ar madan مدٔى zbir şeyin sonu, limit ≈ İbr middā מִדָּה z [#md] ölçü, boyut, uzunluk

temas

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
temāss: Yapişmek, cimāˁ e. cinsî temas [ Milliyet - gazete, 1950]
Sabu, cinsî temaslar hakkında hayvanların insiyaki bilgileri olduğunu ... söylemiştir. sıcak temas [ Cumhuriyet - gazete, 1981]
Kamuoyu ile yakın ve sıcak temas içinde olacaklarını belirterek

Ar tamāss تماسّ z [#mss tafāˁul VI msd.] (bedenen) birbirine değme, ilişme Ar massa مسّ zparmakla dokundu, ilişti

Benzer sözcükler: cinsel temas, sıcak temas, temassız ödeme, temassızlık


13.09.2017
temaşa

Ar tamāşā تماشَى z [#mşy tafāˁul VI msd.] gezinti, seyran Ar maşā مشا‎ zyürüdü

temayül

Ar tamāyul تمايل z [#myl tafāˁul VI msd.] eğilme, meyletme Ar māla مال zeğildi

temayüz

Ar tamāyuz تمايز z [#myz tafāˁul VI msd.] (kötüden) ayrılma, öne çıkma Ar māza ماز zseçti, ayırdı

tembel

Fa tanbal تنبل züşengeç

tembih

Ar tanbīh تنبيه z [#nbh tafˁīl II msd.] uyandırma, uyarma Ar nabaha نبه zuyandı