temeddün

temayüz

Ar tamāyuz تمايز z [#myz tafāˁul VI msd.] (kötüden) ayrılma, öne çıkma Ar māza ماز zseçti, ayırdı

tembel

Fa tanbal تنبل züşengeç

tembih

Ar tanbīh تنبيه z [#nbh tafˁīl II msd.] uyandırma, uyarma Ar nabaha نبه zuyandı

temcit

Ar tamcīd تمجيد z [#mcd tafˁīl II msd.] 1. yüceltme, övme, 2. sahur duası Ar macada مَجَدَ zşanlı ve yüce idi

temdit

Ar tamdīd تمديد z [#mdd tafˁīl II msd.] uzatma Ar madda مَدَّ zuzadı

temeddün

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
temeddün: Şehrīliğe rağbet YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
temeddün: (...) 2. Maarif ve sanayi ve sair şuubātı medeniyyede ilerleme, terakki etme

Ar tamaddun تمدّن z [#mdn tafaˁˁul V msd.] şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma Ar madīna(t) şehir

 medine

Not: 19. yy'da bir süre Fr civilisation karşılığı olarak kullanılmış, daha sonra aynı anlamda Yeni Osmanlıca medeniyyet tercih edilmiştir.

Benzer sözcükler: mütemeddin


07.02.2018
temel

Yun themélio θεμέλιο ztemel taşı, heykel veya sütun kaidesi << EYun themélios líthos θεμέλιος (λίθος) za.a. EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

temellük

Ar tamalluk تملّك z [#mlk tafaˁˁul V msd.] sahiplenme, mülk edinme Ar malaka ملك zsahip idi

temenni

Ar tamannī/tamannā تََمَنَّاٍ z [#mny tafaˁˁul V msd.] arzulama, şiddetle isteme Ar *manā

temerküz

Ar *tamarkuz تمركز z [#rkz tafaˁlul q. msd.] merkezleşme Ar markaz مركز z [#rkz] merkez

temerrüt

Ar tamarrud تمرّد z [#mrd tafaˁˁul V msd.] inatlaşma, direnme, dikbaşlılık Ar marada مرد zinat etti