temenni

temcit

Ar tamcīd تمجيد z [#mcd tafˁīl II msd.] 1. yüceltme, övme, 2. sahur duası Ar macada مَجَدَ zşanlı ve yüce idi

temdit

Ar tamdīd تمديد z [#mdd tafˁīl II msd.] uzatma Ar madda مَدَّ zuzadı

temeddün

Ar tamaddun تمدّن z [#mdn tafaˁˁul V msd.] şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma Ar madīna(t) şehir

temel

Yun themélio θεμέλιο ztemel taşı, heykel veya sütun kaidesi << EYun themélios líthos θεμέλιος (λίθος) za.a. EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

temellük

Ar tamalluk تملّك z [#mlk tafaˁˁul V msd.] sahiplenme, mülk edinme Ar malaka ملك zsahip idi

temenni

"dua" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bu temennāyı Çalap kılsun kabul/ dinleyenin haceti olsun kabul "... dilek" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
dükeli arzusı ve temennāsı Hak mahabbetinde hic ola [ Meninski, Thesaurus, 1680]
temennī تمنٌى usit. temennā تمنٌا: arzū, ricā. "... eli yüreğe, ağza ve başa koyarak selam verme" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
temennā: aslı temennī olub, bizce ise temennīnin mahall-i istimali büsbütün ayrılmışdır.

Ar tamannī/tamannā تََمَنَّاٍ z [#mny tafaˁˁul V msd.] arzulama, şiddetle isteme Ar *manā

 meni

Not: Arapça sözcük elif maksure ile yazılır, yerine göre temennī veya temennā okunur. Türkçede iki sözcük ayrışmıştır.

Benzer sözcükler: temenna


04.09.2015
temerküz

Ar *tamarkuz تمركز z [#rkz tafaˁlul q. msd.] merkezleşme Ar markaz مركز z [#rkz] merkez

temerrüt

Ar tamarrud تمرّد z [#mrd tafaˁˁul V msd.] inatlaşma, direnme, dikbaşlılık Ar marada مرد zinat etti

temessül

Ar tamaṯṯul تمثّل z [#ms̠l tafaˁˁul V msd.] benzeşme, asimilasyon Ar maṯala مثل zbenzedi

temettü

Ar tamattuˁ تمتّع z [#mtˁ tafaˁˁul V msd.] kullanma, yararlanma, menfaat elde etme Ar mataˁa مَتَعَ zyararlandı

temin

Ar taˀmīn تأمين z [#Amn tafˁīl II msd.] emin kılma, güvence verme, inandırma, sağlama Ar amana/amina أمن zgüvendi, emin idi