tere

terbiyum

Yeni Latince terbium "65 numaralı element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Ytterby "İsveç'te bir kasaba" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

tercih

Arapça rch kökünden gelen tarcīh ترجيه z "yeğleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaḥa رَجَحَ z "ağır bastı, yeğ idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

terciibent

Arapça rcˁ kökünden gelen tarcīˁ ترجيع z "geri döndürme" ve Farsça band بند z "bağ, deste, şiirde kıta" sözcüklerinin bileşiğidir.

tercüman

Arapça trcm kökünden gelen tarcumān ترجمان z "çevirmen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen targəmānā תרגמנא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen targumannu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Akatça ragāmu "çağırmak, söz söylemek, dava etmek" fiilinden türetilmiştir.

tercüme

Arapça trcm kökünden gelen tarcama(t) veya tarcuma(t) تَرْجَُمة z "çeviri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice targūm תַרְגּוּם z "a.a., Tevrat'ın Aramice meal ve tefsirlerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır.

tere
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
satusı puluŋ [pulla satın alınan] soğandur ya tere [ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
tereler dimek yaˁnī sebze dimek olur [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tere: Ter ü taze şey manasına. (...) tere otu: Bir nevi cercar, roka. (...) su teresi: Su kerdemesi.

Köken

Farsça tare تره z "her türlü yaş sebze, taze yenen otlar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tar تر z "yaş, taze" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ter2 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

dereotu, şahtere, tereyağı


14.11.2019
terebentin

Fransızca térébinthine "çitlembikten elde edilen yağ çözücü madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca terébinthos τερέβινθος z "çitlembik, yaban fıstığı ağacı, pistacia terebinthus" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

tereddi

Arapça rdy kökünden gelen taraddī تردّى z "düşme, (hayvan) yüksek yerden düşerek ölme, telef olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radā "düştü, dağdan düşüp öldü, taşla kemiklerini kırdı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tereddüt

Arapça rdd kökünden gelen taraddud تردّد z "dönseme, gitgel, kararsız kalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda رَدَّ z "geri döndürdü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tereke

Arapça trk kökünden gelen taraka(t) تركة z "bırakılmış olan şey, miras" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taraka ترك z "bıraktı" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

terelelli

taralalla veya terelelli "anlamsız şarkı sözü" ünleminden türetilmiştir.