tereddi

terciibent

§ Ar tarcīˁ ترجيع z [#rcˁ tafˁīl II msd.] geri döndürme Fa band بند zbağ, deste, şiirde kıta

tercüman

Ar tarcumān ترجمان z [#trcm] çevirmen Aram targəmānā תרגמנא za.a. Akad targumannu a.a. Akad ragāmu çağırmak, söz söylemek, dava etmek

tercüme

Ar tarcama(t)/tarcuma(t) تَرْجَُمة z [#trcm faˁlala(t) q. msd.] çeviri Aram targūm תַרְגּוּם za.a., Tevrat'ın Aramice meal ve tefsirlerine verilen ad

tere

Fa tare تره zher türlü yaş sebze, taze yenen otlar Fa tar تر zyaş, taze +a

terebentin

Fr térébinthine çitlembikten elde edilen yağ çözücü madde EYun terébinthos τερέβινθος zçitlembik, yaban fıstığı ağacı, pistacia terebinthus +in°

tereddi

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tereddī: Cadere (in puteum), delabi (de monte) [çamura düşme, dağdan aşağı yuvarlanma]. YO: "... soysuzlaşma, yozlaşma" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
tereddī: kıymet ve meziyet-i maddiye ve maneviyesinin şaşaasını kaybetme, tabiatını değiştirme [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
'Geceler Gebedir' isimli eserde Türk gençliğinin tereddi ettiğini yazdığı için hakkında tahkikat yapıldığı

Ar taraddī تردّى z [#rdy tafaˁˁul V msd.] düşme, (hayvan) yüksek yerden düşerek ölme, telef olma Ar radā düştü, dağdan düşüp öldü, taşla kemiklerini kırdı

Not: Arapça ve Osmanlıca kullanımda sadece "hayvanın bayırdan düşerek ölmesi" anlamında bir İslami hukuk terimi iken, 20. yy'ın ilk yarısında Fr degénération karşılığı olan başka bir anlam kazanmıştır. 19. yy sözlüklerinde (Lehce-i Osmani ve Kamus-ı Türki'de) geçmez.

Benzer sözcükler: mütereddi


03.04.2015
tereddüt

Ar taraddud تردّد z [#rdd tafaˁˁul V msd.] dönseme, gitgel, kararsız kalma Ar radda رَدَّ zgeri döndürdü

tereke

Ar taraka(t) تركة z [#trk faˁala(t) mr.] bırakılmış olan şey, miras Ar taraka ترك zbıraktı

terelelli

ünl taralalla/terelelli anlamsız şarkı sözü

terennüm

Ar tarannum ترنّم z [#rnm tafaˁˁul V msd.] makamla söyleme, anlamlı veya anlamsız sözlerle şarkı söyleme Ar ranima رَنِمَ zmakamla söyledi, terennüm etti

teres

≈ Kürd teres 1. korkak, yüreksiz, 2. Hıristiyan, dinsiz, gâvur ≈? Fa tarsā ترسا za.a.