tereyağı

tereyağı

[ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
zubd [Ar]: kere yavı [taze tereyağı] [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
ġıdāsı semüz tavuk ve paça ve tere yağı ve nīm-birişt [yarı pişmiş] yumurda ola

Fa tare تره ztaze, yaş

 tere, yağ

Not: Rugan/revgan "eritilerek tortusu alınmış tereyağı, sade yağ" karşıtıdır. Buzdolabından önceki dönemde tereyağı, sade yağın aksine, çok kısa süre korunabilirdi.


14.11.2019
yağ

<< ETü yāġ hayvansal yağ veya süt yağı