ters

termometre

Fr thérmomètre ısı ölçer (İlk kullanım: 1627 van Etten, Hol. fizikçi)

termos

marka Thermos sıcak su şişesi markası (İlk kullanım: 1903 Reinhold Burger, Alm. sanayici.) EYun thermós θερμός zsıcak

termosifon

Fr thérmosiphon ısınan suyun yükselmesi ilkesine göre çalışan su ısıtıcı cihaz (İlk kullanım: 1857 Louis Figuier, Fr. mühendis.)

termostat

Fr thérmostat İng thermostat ısı sabitleyici cihaz (İlk kullanım: 1831 Ure, İng. mucit.)

terör

Fr terreur 1. büyük korku, dehşet, 2. korku ve yıldırmaya dayalı yönetim Lat terror titreme, korku Lat terrere titremek, korkmak +or HAvr *tres- a.a.

ters

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
ters tetrü körüm öritdim erser [aksi/yanlış kehanette bulundu isem] "... hayvan dışkısı" [ Hayâtu'l-Hayvân terc., <1500]
karlağuc aslâ yuvasında terslemez, yavrısıŋa öğredir tersi taşra bırağa TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tersine: Aksine (...) terslemek: Invertere, interpolare.

<< ETü ters aykırı, zıt, zor

Not: Karş. Moğ ters "zıt, muhalif".

Benzer sözcükler: hayvan tersi, ters yüz, tersi dönmek, tersinmek, tersine, terslemek, terslik, terso


01.09.2017
tersa

Fa tarsā ترسا z1. korkak, 2. Hıristiyan, gâvur << OFa tarsāg a.a. (<? Fa tarsīdan ترسيدن zkorkmak +ā(n) )

tersane

İt tersanà gemi imalathanesi Ar dāru'ṣ-ṣanˁa(t) دار الصناعة zyapım evi, her çeşit imalathane, fabrika

tertip

Ar tartīb ترتيب z [#rtb tafˁīl II msd.] dizme, sıralama, düzen Ar rattaba رتب z [II f.] dizdi, sıraladı

terviç

Ar tarwīc ترويج z [#rwc II msd.] revaç buldurmak, geçer kılmak Ar rāca راج zgeçerli idi

terzi

Fa darzī درزى zdikici, terzi (Fa darz درز zdikiş +ī ) << OFa darzīk terzi