ters

termometre

Fransızca thérmomètre "ısı ölçer" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1627 van Etten, Hol. fizikçi)

termos

Thermos "sıcak su şişesi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1903 Reinhold Burger, Alm. sanayici.) Bu sözcük Eski Yunanca thermós θερμός z "sıcak" sözcüğünden alıntıdır.

termosifon

Fransızca thérmosiphon "ısınan suyun yükselmesi ilkesine göre çalışan su ısıtıcı cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1857 Louis Figuier, Fr. mühendis.)

termostat

Fransızca thérmostat veya İngilizce thermostat "ısı sabitleyici cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1831 Ure, İng. mucit.)

terör

Fransızca terreur "1. büyük korku, dehşet, 2. korku ve yıldırmaya dayalı yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince terror "titreme, korku" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince terrere "titremek, korkmak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tres- kökünden türetilmiştir.

ters
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
ters tetrü körüm öritdim erser [aksi/yanlış kehanette bulundu isem] "... hayvan dışkısı" [ Hayâtu'l-Hayvân terc., 1500 yılından önce]
karlağuc aslâ yuvasında terslemez, yavrısıŋa öğredir tersi taşra bırağa Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tersine: Aksine (...) terslemek: Invertere, interpolare.

Köken

Eski Türkçe ters "aykırı, zıt, zor" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Moğolca ters "zıt, muhalif".

Benzer sözcükler

hayvan tersi, ters yüz, tersi dönmek, tersinmek, tersine, terslemek, terslik, terso


01.09.2017
tersa

Farsça tarsā ترسا z "1. korkak, 2. Hıristiyan, gâvur" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen tarsāg sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Farsça tarsīdan ترسيدن z "korkmak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. )

tersane

İtalyanca tersanà "gemi imalathanesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Arapça dāru'ṣ-ṣanˁa(t) دار الصناعة z "yapım evi, her çeşit imalathane, fabrika" sözcüğünden alıntıdır.

tertip

Arapça rtb kökünden gelen tartīb ترتيب z "dizme, sıralama, düzen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rattaba رتب z "dizdi, sıraladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

terviç

Arapça rwc kökünden gelen tarwīc ترويج z "revaç buldurmak, geçer kılmak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāca راج z "geçerli idi" fiilinin (II) masdarıdır.

terzi

Farsça darzī درزى z "dikici, terzi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça darz درز z "dikiş" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.) Bu sözcük Orta Farsça darzīk "terzi" sözcüğünden evrilmiştir.