tesanüt

tersane

İt tersanà gemi imalathanesi Ar dāru'ṣ-ṣanˁa(t) دار الصناعة zyapım evi, her çeşit imalathane, fabrika

tertip

Ar tartīb ترتيب z [#rtb tafˁīl II msd.] dizme, sıralama, düzen Ar rattaba رتب z [II f.] dizdi, sıraladı

terviç

Ar tarwīc ترويج z [#rwc II msd.] revaç buldurmak, geçer kılmak Ar rāca راج zgeçerli idi

terzi

Fa darzī درزى zdikici, terzi (Fa darz درز zdikiş +ī ) << OFa darzīk terzi

tesadüf

Ar taṣāduf تصادف z [#ṣdf tafāˁul VI msd.] buluşma, çakışma Ar ṣadafa صدف zbuluştu, çakıştı

tesanüt

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tesānüd: Inniti [dayanma] YO: "dayanışma" [ Ziya Gökalp, 1917]
tesānüd-i ictimāˁī [toplumsal dayanışma] dereceleri

Ar tasānud تساند z [#snd tafāˁul VI msd.] bir şeye veya birine dayanma Ar sanada سند zdayandı

 senet

Not: Arapça "bir şeye dayanma" anlamına gelen ve Osmanlıcada ender görülen bir kelime iken Ziya Gökalp tarafından Fr solidarité karşılığı olarak tedavüle sokulmuştur.

Benzer sözcükler: tesanütçülük


12.11.2014
tescil

Ar tascīl تسجيل z [#scl tafˁīl II msd.] deftere kaydetme, özellikle kadı hüküm defterine kaydetme Ar sicill سجلّ zdefter

teselli

Ar tasallī/tasallā تسلّي z [#slw tafaˁˁul V msd.] unutturma, gönlünü alma Ar salā unuttu, aklından çıkardı

tesellüm

Ar tasallum تسلّم z [#slm tafaˁˁul V msd.] verilen bir şeyi teslim alma Ar salima سلم zemin idi

teselsül

Ar tasalsul تسلسل z [#sl tafaˁfuˁ q. II msd.] zincirlenme Ar silsila(t) سلسلة zzincir

tesettür

Ar tasattur تستّر z [#str tafaˁˁul V msd.] örtünme Ar satara سَتَرَ zörttü