tevzi

tevlit

Arapça wld kökünden gelen tawlīd توليد z "doğurtma, sonuç doğurma, sebep olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevrat

Arapça tawrā(t) توراة z "Kuran'a göre Musevilerin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice tōrāh תורה z "öğreti, yasa, yasalar kitabı, Musa yasaları külliyatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice yrh kökünden gelen hōrāh הורה z "öğretme, yol gösterme, rehber olma" sözcüğünden türetilmiştir.

tevriye

Arapça wry kökünden gelen tawriya(t) تورية z "amacını veya anlamını saklama, kapalı sözle ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça warāˀ وراء z "ard, öte" sözcüğünün tafˁīla(t) vezninde (II) masdarıdır.

tevsi

Arapça wsˁ kökünden gelen tawsīˁ توسيع z "genişletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevsik

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen tawṯīḳ توثيق z "güvence verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯaḳa وثق z "belgeledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevzi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]

Köken

Arapça wzˁ kökünden gelen tawzīˁ توزيع z "paylaştırma, dağıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wazaˁa وزع z "pay etti, böldü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Benzer sözcükler

tevziat

Bu maddeye gönderenler

müvezzi


05.09.2017
teyakkuz

Arapça yḳẓ kökünden gelen tayaḳḳuẓ تيقّظ z "uyanık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yaḳaẓa يقظ z "uyandı, uyanık idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teyemmüm

Arapça ymm kökünden gelen tayammum تيمّم z "1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yammama "kastetti, yöneldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teyit

Arapça Ayd kökünden gelen taˀyīd تأييد z "pekiştirme, güçlü kılma, konfirme etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ayyada أيد z "pekiştirdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teyp

İngilizce tape "1. şerit, bant, 2. manyetik ses kayıt şeridi" sözcüğünden alıntıdır.

teyze

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) tağay veya tay "ana tarafından akraba" ve Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) eze veya ece "abla" sözcüklerinin bileşiğidir.