tik2

tifo

Fr fièvre typhoïde İng typhoid fever tifüse benzer ateşli hastalık YLat typhus tifüs

tiftik

Ar taftīk تَفْتِيك z [#ftk tafˁīl II msd.] didikleme, (hallaç) yün atma, didiklenmiş yün Ar fataka فَتَكَ zaniden ve şiddetle vurdu

tifüs

YLat typhus bulaşıcı bir hastalık (İlk kullanım: 1759 de Sauvages, Fr. tabip.) EYun týphos τύφος zbuhar, duman EYun týphō τύφω ztütmek

tigin

<< ETü tégin köle, özellikle Hakanın kölesi, bir soyluluk unvanı ≈ Sogd tikīn a.a.

tik1

Fr tic istem dışı kas seğirmesi

tik2

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Tek ou Teck [Fr.]: Hind meşesi nevˁi, tīk تيك ağacı.

İng teak bir tür tropik ağaç, bu ağacın tahtası Malayalam tekka

Not: Güney Hindistan dillerinden.


22.12.2014
tik3

İng tick tıklama, imleme, onay imi onom

tikel

TTü tike lokma, ufak parça +Al << ETü tikü a.a.

tiki

~? marka Tikky Rotring firmasına ait kalem markası

tiksin|mek

<< TTü diksin-/ditsin- iğrenmek, titizlenmek <? TTü dik +sIn-

tilavet

Ar tilāwa(t) تلاوة z [#tlw fiˁāla(t) msd.] yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma Ar talā izledi, takip etti