tiksin|mek

tik1

Fr tic istem dışı kas seğirmesi

tik2

İng teak bir tür tropik ağaç, bu ağacın tahtası Malayalam tekka

tik3

İng tick tıklama, imleme, onay imi onom

tikel

TTü tike lokma, ufak parça +Al << ETü tikü a.a.

tiki

~? marka Tikky Rotring firmasına ait kalem markası

tiksin|mek

TTü: [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
ˁāfa(t) [Ar.]: ... ve nesneden ditsinmek. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ditsinmek TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
diksinmek, tiksinmek: galatı titsinmek, tiskinmek.

<< TTü diksin-/ditsin- iğrenmek, titizlenmek <? TTü dik +sIn-

 dik

Not: TTü 19. yy'a dek titsin-/ditsin- biçimi egemendir. Buna karşılık Az diksin-, Trkm tiksin- biçimleri kullanılır.

Benzer sözcükler: tiksinç, tiksindirmek, tiskinmek


24.07.2021
tilavet

Ar tilāwa(t) تلاوة z [#tlw fiˁāla(t) msd.] yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma Ar talā izledi, takip etti

tilcik

ETü tıl/til dil +çUk

tilki

<< ETü tilkü a.a.

tillah

Ar Allah

tilmiz

Ar tilmīḏ تلميذ z [#tlmḏ fiˁlīl q.] öğrenci, çırak Aram talmīdh תלמיד z [#lmd] a.a. Aram lamədh öğrendi (≈ Akad talmīdu a.a. Akad lamādu öğrenme, talim etme )