toka

tiz

Fa/OFa tīz/tēz تيز z1. keskin, sivri, 2. çabuk, hızlı ≈ Ave taeça-/taeja- a.a. ≈ Sans tic-, tigma तिज्, तिग्म zkeskin veya sivri olmak; sivri << HAvr *(s)tei̯g- a.a.

tofu

İng tofu mayalanmış soya fasulyesinden elde edilen yiyecek Jap tōfu 豆腐 za.a. Çin dòufu 荳腐 z«mayalanmış fasulya», a.a.

tohum

Fa tuχm تخم zbitki tohumu, döl, soy << OFa tōhm/tohm a.a. << EFa tauma- aşiret, aile ≈ Ave taoχman- a.a. ≈ Sans toká तोक zbir kişinin soyundan gelenler << HAvr *tewk- tohum vermek, soyunu sürdürmek

tok1

<< ETü tok dolu, doymuş ETü tod-/to- doldurmak, doymak +Uk

tok2

onom sert ve pes darbe sesi

toka

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
toku [kemer tokası], er tokuladı [adam kayışa halka taktı] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
fibula - Tr: toga "bardak tokuşturmak" [ Ahmed Mithat, Felatun Bey ve Rakım Efendi, 1875]
'Sıhhatinize' diye Rakım ile toka ederek içtiler "... mal veya parayı elden vermek (argo)" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, <1930]
Haydi parayı toka et bakalım "... el sıkışmak" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
toka: El sıkışma. Toka etmek: El sıkışmak.

<< ETü toku kemer tokası ETü tokı- +gU

 doku-

Not: Karş. Moğ toġukay "kemer tokası, aşık kemiği, tartı için kullanılan metal parçası". • OLat/İt toccare "dokunmak" fiili ile benzerliği muhtemelen ses yansımasına dayanır.

Benzer sözcükler: toka etmek, tokalaşmak


02.10.2017
tokat

TTü tokı-/toka- dövmek, vurmak +Ut

toklu

<< ETü toklı altı aylık koyun (≈ ETü tokım kesilecek hayvan ) <? ETü tokı- dövmek, bıçak çalmak

tokmak

<< ETü tokımak vurma aleti ETü tokı- vurmak +(A)mAk

toksik

Fr toxique İng toxic 1. zehir [esk.], 2. zehirli Lat toxicum zehir EYun toksikón τοξικόν zok başına sürülen zehir EYun tóksa τόξα zok +ik°

tokuş|mak

<< ETü tokış- dövüşmek, çarpışmak ETü tokı- dövmek, vurmak +Iş-