top1

tonilato

İt tonnellato 1. fıçılanmış, 2. gemilerde hacim birimi OLat tonnella [küç.] fıçı Lat tonna/tunna büyük fıçı

tonmayster

Alm Tonmeister ses uzmanı, orkestrada ses perdesini belirleyen çalgıcı § Alm Ton ses Alm Meister usta

tonoz

Yun/EYun thólos θόλος zkubbe, kubbeli hücre, kümbet

tonton

Fr tonton çocuk dilinde amca, sevimli aptal

top(o)+

Fr/İng topo+ [bileşik adlarda] yer EYun tópos τόπος zyer

top1

ETü: "tüm" [ Uygurca Budist metinler, <1000]
tolp nom ukuşındaki tınlıġlar [yasayı bilen tüm canlılar] (...) tolp etözin [tüm bedeni] (...) top yokaḏturur [tamamen yok eder] ETü: "... küre" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tōp: al-kura [küre, top oyununda top 'topık' [çevgen oyununda değnekle vurulan top] sözcüğünün kısa biçimidir.]] TTü: [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
geri sürdi dün dolpı/dulpı [bütün gece] ol ay gibi TTü: "gülle" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
top-endāz-i rāst-nazar [isabetli bakışlı bir top atıcı] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
topçi: Ballistarius (...) topχāne: Armamentarium TTü: tortop "topluca" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
dağdan altı biŋ māˁiyeti ile tortop gelüp TTü: [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
top atmak: İlan-ı iflas etmek.

<< ETü tōp 1. yuvarlak nesne, küre, 2. bütün, tüm << ETü tolp dolu, bütün, tüm ETü tol- dolmak +Ip

 dol-

Not: Top, tolp ve tolup biçimleri TTü 16. yy'a dek bir arada görülür. Claus sf. 434/492 top ve tolp sözcüklerini ayrı sözcükler olarak değerlendirse de anlam birliği aşikârdır.

Benzer sözcükler: ayak topu, dertop, hepi topu, kartopu, sahra topu, top arabası, top atımı, top mermisi, top sakal, topa girmek, topatan kavunu, topçu, tophane, toptan, toptancı, topu atmak, topu topu, tortop


14.09.2017
top2

İng top 1. (ad) tepe, doruk, üst, 2. (sıfat) en yüksek, üstün << Ger *toppaz a.a.

topaç

TTü top

topak

TTü top +Ak

topal

<< OTü topal aksak <? ETü top

topalak

<< ETü topulġak zeytin şeklinde kökü tıp ve kozmetikte kullanılan bir bitki, cyperus rotundus ETü top +AlAk