topoloji

toplantı

TTü toplan- +(In)tI

topless

İng topless üstsüz İng top üst +less

toplu

TTü top +lI(g)

toplum

TTü toplu mecmu +Im

topografi

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

topoloji

[ Cumhuriyet - gazete, 1947]
Sorbonne Üniversitesi Fonksiyonlar ve Topoloji kürsüsü profesörü

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

 top(o)+, +log

Benzer sözcükler: topolojik


13.01.2015
toponim

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

toprak

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- tozlanmak +Uk ETü *tobur/*tobuz toz

toptan

TTü top toplu, hepsi

topuk

<< ETü topık [küç.] 1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk ETü top +Ik

topuz

<< ETü topuz küme, demirden top şeklinde gürz ≈ ETü top