toponim

topless

İng topless üstsüz İng top üst +less

toplu

TTü top +lI(g)

toplum

TTü toplu mecmu +Im

topografi

Fr topographie yer şekilleri uzmanlığı, yer şekilleri

topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

toponim

[ Meydan-Larousse, 1969]

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

 top(o)+, +onim

Benzer sözcükler: toponimi, toponimik


07.12.2015
toprak

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- tozlanmak +Uk ETü *tobur/*tobuz toz

toptan

TTü top toplu, hepsi

topuk

<< ETü topık [küç.] 1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk ETü top +Ik

topuz

<< ETü topuz küme, demirden top şeklinde gürz ≈ ETü top

topyekûn

§ TTü top Ar yakūn يكون z