toptan

top1

<< ETü tōp 1. yuvarlak nesne, küre, 2. bütün, tüm << ETü tolp dolu, bütün, tüm ETü tol- dolmak +Ip

toptan

"topluca" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
topdan طوڀدن: Mecmuˁan, mücmelen.

TTü top toplu, hepsi

 top1

Benzer sözcükler: toptancı


05.10.2017