topuz

topoloji

Fr topologie matematiğin bir dalı, yerbilim

toponim

Fr toponyme coğrafi yer adı § EYun tópos τόπος zyer EYun ónoma ὄνοµα zisim

toprak

<< ETü toprak toz, kuru toprak ETü topra- tozlanmak +Uk ETü *tobur/*tobuz toz

toptan

TTü top toplu, hepsi

topuk

<< ETü topık [küç.] 1. küçük top, 2. ayağın arkası, topuk ETü top +Ik

topuz

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
topuz yük [[binicinin üstüne rahatça oturamadığı yük (veya semer)]] TTü: [ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
topuz [[gürz]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
topuz, topazı: massue de fer [gürz]

<< ETü topuz küme, demirden top şeklinde gürz ≈ ETü top

 top1

Not: +uz eğer yapım eki ise işlevi açık değildir. Ar debūz/debbūz "gürz" Türkçeden alıntı olmalıdır.


14.07.2021
topyekûn

§ TTü top Ar yakūn يكون z

toraman

TTü tor genç, yavru irisi +mAn

torba

<< TTü tobra توبره ztorba ≈ Fa tūbra/tobra توبره za.a. <? ETü top

torf

İng turf çim; yakıt veya gübre olarak kullanılan çürümüş çim << Ger *turb- a.a.

torik

Yun taríχion ταρίχιον z [küç.] orkinosun küçüğü << EYun tarîχos ταρῖχος zorkinos, özellikle tuzlanmış olarak