tosun

torun

≈ ETü torum genç, yavru, özellikle deve yavrusu ≈ Ave tauruna- insan ve hayvan yavrusu, genç ≈ Sans tāruṇa तारुण्य za.a. (Kaynak: Barth sf. 643)

toryum

YLat thorium bir element (İlk kullanım: 1828 Jöns Jakob Berzelius, İsv. kimyacı.) öz Thor İskandinav mitolojisinde bir tanrı +ium

tos

onom kafa veya boynuz vurma sesi

tosbağa

§ onom tos toslama sesi? TTü bağa kurbağa

tost

İng toast her çeşit kızartma, özellikle kızartılmış ekmek OLat tostare [den.] kızartmak Lat tostus [pp.] yanmış, kızartılmış Lat torrere yakmak, kavurmak, kurutmak +()t° << HAvr *tors-éi̯e- kurutmak HAvr *ters- kurumak

tosun

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kaḍır katġı tosun tınlıġlar üküş [sert, hırçın, vahşi canlılar pek çok] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tosun [[haşarı at]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tosun: Kara sığırın erkeği, genç yiğit. (...) tosuncuk: Başı büyük, illetli ve yaşamaz çocuk.

<< ETü tosun hırçın kimse, hırçın at <? ETü tos- hırçınlık etmek

Benzer sözcükler: tosuncuk


04.10.2017
total

Fr total tümel, topyekûn OLat totalis a.a. Lat totus bütün, hepsi +al°

totaliter

Fr totalitaire devletin topyekün egemenliğini hedefleyen siyasi ideoloji İt (lo stato) totalitario total devlet (İlk kullanım: 1920 Benito Mussolini, İtal. siyasetçi.) İt totalità bütünlük +ari°

totem

İng totem Kuzey Amerika yerli kavimlerinde kutsal sayılan aşiret simgesi Ojibway daodem klan, aşiret

totişko

≈ TTü tontişko bir sevgi sözü TTü tonton

toto

İng toto futbolda müşterek bahis oyunu İng totalisator 1911'de Birmingham'lı J.J.Bingham'ın icat ettiği kumar makinası İng totalise bütünlemek, tamamlamak