toygar

toto

İng toto futbolda müşterek bahis oyunu İng totalisator 1911'de Birmingham'lı J.J.Bingham'ın icat ettiği kumar makinası İng totalise bütünlemek, tamamlamak

totoloji

Fr tautologie mantıkta öznesiyle yüklemi aynı içeriğe sahip olan önerme EYun tautología ταυτολογία za.a. § EYun t'autó τ'αυτό zaynı şey EYun lógos λόγος zsöz, söyleme

touchpad

İng touchpad dokunarak yönetilen bir analog kontrol cihazı (İlk kullanım: 1995 Synaptics Corp.) § İng touch dokunma İng pad yassı şey, ayak tabanı

toy1

<< ETü tod iri bir tür kuş, otis tarda ≈? ETü tay yavru, özellikle at yavrusu

toy2

ETü toy ziyafet, şölen, özellikle düğün ziyafeti ≈ ETü tod- doyurmak

toygar

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
torığa: al-qunbara min aṭ-ṭayr [kuşlardan toygar kuşu] TTü: [ Ahterî-i Kebir, 1545]
toyġar dedikleri küçürek kuş ki āmme ebu'l-muleyh derler TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
turġay, toyġar [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
çağırgan toy dedikleri kuştur ki kumda yattığı için hâk-husbe dahi derler. Türkîde çaxırık ve çaxşınk dahi derler. İnde'l-ba’z turağı kuşudur. Bazılar toygar kuşu dediler.

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda; veya toy veya çaylak kuşu

 toy1

Benzer sözcükler: turgay


07.10.2019
toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz|mak

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

toz1

<< ETü tōz/toğ toz ≈ Moğ togusun a.a.

toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı