toynak

totoloji

Fr tautologie mantıkta öznesiyle yüklemi aynı içeriğe sahip olan önerme EYun tautología ταυτολογία za.a. § EYun t'autó τ'αυτό zaynı şey EYun lógos λόγος zsöz, söyleme

touchpad

İng touchpad dokunarak yönetilen bir analog kontrol cihazı (İlk kullanım: 1995 Synaptics Corp.) § İng touch dokunma İng pad yassı şey, ayak tabanı

toy1

<< ETü tod iri bir tür kuş, otis tarda ≈? ETü tay yavru, özellikle at yavrusu

toy2

ETü toy ziyafet, şölen, özellikle düğün ziyafeti ≈ ETü tod- doyurmak

toygar

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda; veya toy veya çaylak kuşu

toynak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
at tuyaġı [at toynağı] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
[[Kıpçakça tuyaḳ, Türkmence tuynaḳ/toynaḳ]] TTü: [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
ve göyünmiş [yanmış] eşek dıynağını sirke ile saḥḳ idüp dürteler

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

 tırnak

Not: Arkaik /ñ/ sesi Oğuzca ve türevlerinde /yn/, Eski Asya Türkçesinde ise /y/ verir. Karş. koyun, kaymak.ETü tırŋak sözcüğüyle ilişkisi muğlaktır.


27.08.2017
toz|mak

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

toz1

<< ETü tōz/toğ toz <<? ETü *tobuz

toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-