toz1

toy1

<< ETü tod iri bir tür kuş, otis tarda ≈? ETü tay yavru, özellikle at yavrusu

toy2

ETü toy ziyafet, şölen, özellikle düğün ziyafeti ≈ ETü tod- doyurmak

toygar

<< ETü turıġa/torıġa serçeden büyük bir kuş, alauda; veya toy veya çaylak kuşu

toynak

≈ ETü tuyaġ/tuyak at tırnağı ≈ ETü tırñak tırnak

toz|mak

<< ETü *toz- (toz) kalkmak, yükselmek ≈? ETü toġ- kalkmak, yükselmek

toz1

ETü: [ Irk Bitig, <900]
üze tuman turdı, asra toz turdı [yukarıda sis, aşağıda toz durdu] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tōz: al-ġubār, tōz tozardı [toz yükseldi] (...) tōġ: al-ġubār, toġ toġdı [toz yükseldi]

<< ETü tōz/toğ toz ≈ Moğ togusun a.a.

Not: Kulak tozu için toz2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler: toz duman, toz pembe, toz şeker, toz toprak, tozlanmak, tozlu, tozluk


05.03.2020
toz2

<< TTü kulak tözü kulağın dibi TTü töz

töhmet

Ar tuhma(t) تُهمة z [#whm fuˁla(t) mr.] suç isnat etme, suç kuşkusu Ar wahama وَهَمَ zvehmetti, boş kuşkuya kapıldı

tökezle|mek

TTü tökez ayak kayması, düşeyazma +lA-

tömbeki

Fa tunbak تنبك zdürüm, lavaş parçasına dolanarak alınan lokma, tulum Fa tanbīdan تنبيدن zburmak, dürmek

töre

≈ Moğ töre yasa, özellikle Cengiz yasası ≈ ETü törü düzen, yasa, örf