trabzan

tören

ETü töre yasa, örf +In

törpü

<< ETü törpig/törpigü yontma aracı, törpü ETü törpi- yontmak, törpülemek +I(g)

töton

Fr teuton Alman, özellikle eski Alman kavimleri Lat Teutones Romalıların Germen kavimlerine verdiği ad EYAlm theuda halk, kavim

tövbe

Ar tawba(t) توبة z [#twb faˁla(t) msd.] tövbe etme, pişmanlık duyma Aram tawbā תובא z [#twb] geri dönme, özellikle günahtan dönme, tövbe etme (≈ Ar ṯawb ثوب zgeri dönme )

töz

ETü töz kök, asıl, soy

trabzan

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Dāvūdu gör kim demürden n'eylemiş / ṣaḥrāyı çevre ṭarabzōn eylemiş [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
farsīde dārbezīn türkīde tarbozun/tarbuzun طَرْبُوزُون, parmaklıkların araları demektir.

≈ Fa dārbazīn داربزين zparmaklık <? OFa darbāzag büyük kapı, eşik, atebe

 daraba

Not: Farsça sözcüğün yapısı muğlaktır. OFa darbāzag > Fa darvāze "büyük kapı" sözcüğüyle alakalı olması muhtemeldir.

Benzer sözcükler: tırabzan


04.05.2015
trafik

Fr trafic gidiş-geliş, alışveriş, ticaret, araç seyrüseferi İt traffico a.a. ?

trafo

Alm Trafo [abb.] Alm Transformator elektrik voltaj dönüştürücüsü ≈ Fr transformateur a.a.

trahom

Fr trachome bir göz hastalığı EYun traχôma τραχῶμα zsertleşme, kabuklanma EYun traχýnō τραχύνω zsertleşmek, kabuk bağlamak +ma(t)

trailer

İng trailer 1. çeken, sürükleyen, çekerek götürülen şey, 2. römork, 3. film fragmanı İng trail sürmek, sürüklemek +er

trajedi

Fr tragèdie 1. acıklı sahne oyunu, 2. her çeşit acıklı olay Lat tragoedia acıklı sahne oyunu EYun tragōidía τραγοιδία z«keçi türküsü», a.a. § EYun trágos τράγος zkeçi EYun ōidía ᾠδή ztürkü, ır