trahom

tövbe

Arapça twb kökünden gelen tawba(t) توبة z "tövbe etme, pişmanlık duyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice twb kökünden gelen tawbā תובא z "geri dönme, özellikle günahtan dönme, tövbe etme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Arapça ṯawb ثوب z "geri dönme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

töz

Eski Türkçe töz "kök, asıl, soy" sözcüğünden alıntıdır.

trabzan

Farsça dārbazīn داربزين z "parmaklık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Orta Farsça darbāzag "büyük kapı, eşik, atebe" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

trafik

Fransızca trafic "gidiş-geliş, alışveriş, ticaret, araç seyrüseferi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen traffico sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

trafo

Almanca Trafo sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Transformator "elektrik voltaj dönüştürücüsü" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen transformateur sözcüğü ile eş kökenlidir.

trahom
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1929]
Adana ahalisinin %90 ında Trahom denilen sari ve fena bir göz hastalığı vardır.

Köken

Fransızca trachome "bir göz hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca traχôma τραχῶμα z "sertleşme, kabuklanma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca traχýnō τραχύνω z "sertleşmek, kabuk bağlamak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

Bu maddeye gönderenler

trakea


27.05.2019
trailer

İngilizce trailer "1. çeken, sürükleyen, çekerek götürülen şey, 2. römork, 3. film fragmanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce trail "sürmek, sürüklemek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir.

trajedi

Fransızca tragèdie "1. acıklı sahne oyunu, 2. her çeşit acıklı olay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragoedia "acıklı sahne oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tragōidía τραγοιδία z "«keçi türküsü», acıklı sahne oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca trágos τράγος z "keçi" ve Eski Yunanca ōidía ᾠδή z "türkü, ır" sözcüklerinin bileşiğidir.

trajik

Fransızca tragique "trajediye ilişkin, üzücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tragicus "trajediye ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tragikós τραγικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca tragoidía τραγοιδία z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

trakea

Yeni Latince trachea "nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1255 Albertus Magnus.) Latince sözcük Eski Yunanca traχeîa τραχεία z "kıtır şey, kıkırdak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca traχýs τραχύς z "sert, kıtır" sözcüğünün fiilidir.

trakonya

Yunanca drákena δράκαινα z "1. dişi ejder, 2. çarpan balığı, trachinus draco" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca drákōn δράκων z "ejderha, zehirli yılan, trakonya balığı" sözcüğünün dişilidir.