trankilizan

trampa

İtalyanca tramuta "değiştokuş, takas" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca tramutare "değiştirmek, dönüştürmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince mutari "değişmek, dönüşmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

trampete

İtalyanca trompetta "askeri borazan, trompet" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca tromba "av borusu, borazan" sözcüğünün küçültme halidir.

tramplen

Fransızca tremplin "zıplama tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen trampolino sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tre(m)p- "ayakla basmak" fiilinden +in°2 ekiyle türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drem- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dreh₂- (*drā-) "adım atmak, koşmak" kökünden türetilmiştir.

tramvay

İngilizce tramway "raylı şehiriçi ulaşım aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tram "ray, yola döşenen kalas" ve İngilizce way "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wegaz biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weǵʰ- "yol almak, götürmek" biçiminden evrilmiştir. )

trança

İtalyanca trancia "dilim" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca tranciare "enlemesine kesmek, dilimlemek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince trincare fiilinden evrilmiştir.

trankilizan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1959]
halk arasında saadet hapları diye anılan trankilizan ilaçlar

Köken

Fransızca tranquillisant "müsekkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tranquilliser "teskin etmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tranquillus "1. şeffaf, 2. sakin" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.


30.09.2017
trans

Fransızca transe "kendinden geçme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transir "1. öteye geçmek, 2. kendinden geçmek, ölmek, başka bir bilinç düzeyine geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince transire, transit- "geçmek, aşmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

trans+

Latince trans "öte geçmek, aşmak anlamında edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tr̥h₂-n̥t-s (*trā-n̥t-s) "öte" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) kökünden türetilmiştir.

trans yağ

İngilizce trans fat "atomları karşılıklı dizili bir tür yağ molekülü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince trans "karşıya veya öte yana geçme, aşma bildiren edat" parçacığından türetilmiştir.

transandant

Fransızca ve İngilizce transcendent "aşkın, duyularla algılanan dünyanın ötesine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince transcendens "aşkın" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince transcendere "aşmak, dağın öte yanına geçmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince scandere "çıkmak, tırmanmak" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

transatlantik

Fransızca transatlantique "1. Atlantik-aşırı (ülkeler), 2. Atlantik Okyanusunu aşan yolcu gemisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen transatlantic sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Atlantique veya Atlantic "Atlas Okyanusu" özel adından trans+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Atlas, Atlant- ατλας, ατλαντ- z "mitolojide bir dev soyu" özel adından +ik° ekiyle türetilmiştir.