trans

trans
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
trans: Ruhun bir başka hal-i hestîye geçmiş gibi göründüğü hal.

Köken

Fransızca transe "kendinden geçme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca transir "1. öteye geçmek, 2. kendinden geçmek, ölmek, başka bir bilinç düzeyine geçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince transire, transit- "geçmek, aşmak" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince ire, it- "gitmek" fiilinden trans+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için trans+, iyon maddelerine bakınız.


15.11.2019
trans yağ

İngilizce trans fat "atomları karşılıklı dizili bir tür yağ molekülü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince trans "karşıya veya öte yana geçme, aşma bildiren edat" parçacığından türetilmiştir.

trans+

Latince trans "öte geçmek, aşmak anlamında edat ve fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tr̥h₂-n̥t-s (*trā-n̥t-s) "öte" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) kökünden türetilmiştir.

transseksüel

İngilizce transsexual "cinsiyet değiştiren, cinsiyet değişimine yatkın" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1957 ABD.)